چند نمونه از کاربردهای جوش شیرین برای زیبایی پوست

جوش شیرین بهتر از مواد آرایشی گران قیمت می باشد ولی در صورتی که پوستی خشک دارید از مصرف آن بپرهیزید

.به مدت 5 دقیقه خمیر جوش شیرین رو به آرنج خود بمالید، در صورت بروز قرمزی و خارش از مصرف آن بپرهیزید.

وانی برای از دست دادن وزن: یک چهارم لیوان جوش شیرین را به آب اضافه کنید، جوش شیرین به راحتی می تواند از منافذ پوستی جذب شود و سموم را از بدن پاک کند.

شروع مانیکور: یک سوهان ناخن را با جوش شیرین خیس کنید.به طور صحیحی، زیر ناخنها و اطراف ناحیه کوتیکول را تمیز کنید. فیلم های پیشنهادی