رفع چین و چروک صورت با ترماژ

ترماژ سی‌پی‌تی، از جمله موفق ترین تکنولوژی‌های مورد استفاده برای رفع چین و چروک و افتادکی پلکها بدون جراحی است. نتیجه سریع و قابل مشاهده، امتیاز بسیار مهم این تکنولوژی سرپایی می باشد.فیلم های پیشنهادی